NORRBYSKÄR

Sommarläger på skäret

Sommarläger på Skäret

Under sommaren delar vi livet tillsammans i samtal, aktiviteter, lekar, stillhet och musik. Vi utmanas i frågor som handlar om livet, om det som är härligt och om det som är svårt. Om vänskap, Gud, normer, självbild och mycket mer. Vi testar också olika aktiviteter som till exempel kanot, höghöjdsbana och segling. Och så badar vi såklart! Vi kommer också att träffas några gånger under året för att lära känna varandra innan vi åker till Norrbyskär.

Vi erbjuder sex konfirmationsläger på Norrbyskär, under tre tidsperioder; juni, juli och augusti. Lägren förläggs på två olika lägergårdar under varje tidsperiod: Kyrkans lägergård och KFUM:s lägergård, som ligger på olika delar av Norrbyskär.

Våra träffar

Efter några träffar, helgläger och gudstjänster under året i Umeå, åker vi till Norrbyskär på sommarläger.

Läger i juni

Norrbyskär 1

När

Sommarläger
16–30 juni på Kyrkans lägergård, Norrbyskär.

Upptakt 22 oktober

Konfirmation

30 juni

Kostnad

Kostnadsfritt

Mer info

Jeanette Brodin
090-200 27 26
Norrbyskär 2

När

Sommarläger
16–30 juni på KFUM:s lägergård.

Upptakt 22 oktober

Konfirmations-
högtid

30 juni

Kostnad

Kostnadsfritt

Mer info

Läger i juli

Norrbyskär 3

När

Sommarläger
30 juni–14 juli på Kyrkans lägergård, Norrbyskär.

Upptakt 22 oktober

Konfirmations-
högtid

14 juli

Kostnad

Kostnadsfritt

Mer info

Jeanette Brodin
090-200 27 26
Norrbyskär 4

När

Sommarläger
30 juni–14 juli på KFUM:s lägergård.

Upptakt 22 oktober.

Konfirmations-
högtid

14 juli

Kostnad

Kostnadsfritt

Mer info

Läger i augusti

Norrbyskär 5 i samarbete med Hörnefors församling

När

Sommarläger
28 juli–11 augusti på Kyrkans lägergård, Norrbyskär.

Upptakt 22 oktober

Konfirmations-
högtid

11 augusti
i Umeå och Hörnefors

Kostnad

Kostnadsfritt

Mer info

Jeanette Brodin
090-200 27 26
Norrbyskär 6

När

Sommarläger
28 juli–11 augusti på KFUM:s lägergård, Norrbyskär.

Upptakt 22 oktober

Konfirmations-
högtid

11 augusti

Kostnad

Kostnadsfritt

Mer info

Norrbyskär

Sommarläger på Skäret