NORRBYSKÄR

Sommarläger på skäret

Sommarläger på Skäret

Under sommaren delar vi livet tillsammans i samtal, aktiviteter, lekar, stillhet och musik. Vi utmanas i frågor som handlar om livet, om det som är härligt och om det som är svårt. Om vänskap, Gud, normer, självbild och mycket mer. Vi testar också olika aktiviteter som till exempel segling, klättring eller kanot. Och så badar vi såklart! Vi kommer också att träffas några gånger under året för att lära känna varandra innan vi åker till Norrbyskär.

Vi erbjuder sex konfirmationsläger på Norrbyskär, under tre tidsperioder; juni, juli och augusti. Lägren förläggs på två olika lägergårdar under varje tidsperiod: Kyrkans lägergård och KFUM:s lägergård, som ligger på olika delar av Norrbyskär.

Våra träffar

Efter några träffar, två helgläger och gudstjänster under året i Umeå, åker vi till Norrbyskär på sommarläger.

Läger i juni

Norrbyskär 1 (FULLT)

När

Upptakt 24 oktober

Sommarläger 18 juni- 3 juli på Kyrkans lägergård, Norrbyskär.

Konfirmation

3 juli i Umeå

Kostnad

Kostnadsfritt

Mer info

Robert Edlund
090-200 29 34
Norrbyskär 2 (FULLT)

När

Upptakt 24 oktober

Sommarläger 18 juni-3 juli på KFUM:s lägergård.

Konfirmations-
högtid

2 juli på Norrbyskär

Kostnad

Kostnadsfritt

Mer info

Jonas Hedman
Jonas Hedman
090-200 26 48

Läger i juli

Norrbyskär 3 (Platser kvar!)

När

Upptakt 24 oktober

Sommarläger 9–24 juli på Kyrkans lägergård, Norrbyskär.

Konfirmations-
högtid

24 juli i Umeå

Kostnad

Kostnadsfritt

Mer info

Robert Edlund
090-200 29 34
Norrbyskär 4 (FULLT)

När

Upptakt 24 oktober.

Sommarläger 9 juli–24 juni på KFUM:s lägergård.

Konfirmations-
högtid

23 juli på Norrbyskär

Kostnad

Kostnadsfritt

Mer info

Jonas Hedman
Jonas Hedman
090-200 26 48

Läger i augusti

Norrbyskär 5 (Platser kvar!)

När

Upptakt 24 oktober

Sommarläger 30 juli–14 augusti på Kyrkans lägergård, Norrbyskär.

Konfirmations-
högtid

14 augusti i Umeå

Kostnad

Kostnadsfritt

Mer info

Robert Edlund
090-200 29 34
Norrbyskär 6 (FULLT!)

När

Upptakt 24 oktober

Sommarläger 30 juli–14 augusti. på KFUM:s lägergård, Norrbyskär.

Konfirmations-
högtid

13 augusti på Norrbyskär

Kostnad

Kostnadsfritt

Mer info

Jonas Hedman
Jonas Hedman
090-200 26 48

Anmäl dig här!

Norrbyskär

Sommarläger på Skäret