NORRBYSKÄR

Sommarläger på skäret

Sommarläger på Skäret

Under sommaren delar vi livet tillsammans i samtal, aktiviteter, lekar, stillhet och musik. Vi utmanas i frågor som handlar om livet, om det som är härligt och om det som är svårt. Om vänskap, Gud, normer, självbild och mycket mer. Vi testar också olika aktiviteter som till exempel segling, klättring eller kanot. Och så badar vi såklart! Vi kommer också att träffas några gånger under året för att lära känna varandra innan vi åker till Norrbyskär.

Vi erbjuder sex konfirmationsläger på Norrbyskär, under tre tidsperioder; juni, juli och augusti. Lägren förläggs på två olika lägergårdar under varje tidsperiod: Kyrkans lägergård och KFUM:s lägergård, som ligger på olika delar av Norrbyskär.

Våra träffar

Läger i juni

Norrbyskär 1 (Fullt)

Vi har några träffar, två helgläger och gudstjänster under året i Umeå. Sedan åker vi till Norrbyskär på sommarläger.

Har du frågor kring reservplatser/kö? Kontakta Fredrik Lundberg / 090-200 26 22

När

Upptakt 14 november

Sommarläger 29 juni- 6 juli på Kyrkans lägergård, Norrbyskär.

Konfirmations-
högtid

28 augusti

Kostnad

Kostnadsfritt

Mer info

Robert Edlund
090-200 29 34
Norrbyskär 2 (Fullt)

Vi har några träffar, två helgläger och gudstjänster under året i Umeå. Sedan åker vi till Norrbyskär på sommarläger.

Har du frågor kring reservplatser/kö? Kontakta Fredrik Lundberg / 090-200 26 22

När

Upptakt 14 november

Sommarläger 28 juni- 5 juli på KFUM:s lägergård och konfirmation på Norrbyskär.

Konfirmations-
högtid

28 augusti

Kostnad

Kostnadsfritt

Mer info

Jonas Hedman
Jonas Hedman
090-200 26 48

Läger i juli

Norrbyskär 3 ( Fullt)

Vi har några träffar, två helgläger och gudstjänster under året i Umeå. Sedan åker vi till Norrbyskär på sommarläger.

När

Upptakt 14 november.

Sommarläger 17-24 juli på Kyrkans lägergård, Norrbyskär.

Konfirmations-
högtid

28 augusti

Kostnad

Kostnadsfritt

Mer info

Malin Lithner
Malin Lithner
090-200 28 09

Norrbyskär 4 (Fullt)

Vi har några träffar, två helgläger och gudstjänster under året i Umeå. Sedan åker vi till Norrbyskär på sommarläger.

Har du frågor kring reservplatser/kö? Kontakta Fredrik Lundberg / 090-200 26 22

När

Upptakt 14 november.

Sommarläger 15-22 juli på KFUM:s lägergård.

Konfirmations-
högtid

28 augusti

Kostnad

Kostnadsfritt

Mer info

Rebecca Rees
Rebecca Rees
090-200 26 49

Läger i augusti

Norrbyskär 5 ( Fullt)

Vi har några träffar, två helgläger och gudstjänster under året i Umeå. Sedan åker vi till Norrbyskär på sommarläger

När

Upptakt 14 november.

Sommarläger 4-11 augusti på Kyrkans lägergård, Norrbyskär.

Konfirmations-
högtid

28 augusti

Kostnad

Kostnadsfritt

Mer info

Emma Örnberg
Emma Örnberg
090-200 27 27

Norrbyskär 6 ( Fullt)

Vi har några träffar och gudstjänster under året i Umeå. Sedan åker vi till Norrbyskär på sommarläger. Konfirmation på Norrbyskär.

Har du frågor kring reservplatser/kö? Kontakta Fredrik Lundberg / 090-200 26 22

När

Upptakt 14 november.

Sommarläger 1-8 augusti. på KFUM:s lägergård och konfirmation på Norrbyskär.

Konfirmations-
högtid

28 augusti

Kostnad

Kostnadsfritt

Mer info

Fredrik Lundberg
090-200 26 22
Anmäl dig här!

Norrbyskär

Sommarläger på Skäret