Så går konfirmationen till

När anmälan öppnar väljer du vilken grupp du vill konfirmeras tillsammans med. Du kan välja en grupp som träffas flera gånger under året, med regelbundna kortare träffar och något helg- eller veckoläger. Eller en grupp som träffas lite mer sällan men har fler eller längre läger. Det finns konfirmationsgrupper som reser till fjällen, grupper som tränar tillsammans och grupper som åker på sommarläger.

Det finns alternativ för dig som är äldre, 2:a chansen Taizé och alternativ för dig som använder teckenspråk, hörtekniska hjälpmedel eller talad svenska med tecken som stöd. Det finns också möjlighet att välja Samisk konfirmation eller Blå konfa för dig som går i särkolan.

Under träffarna blir det allt från samtal och diskussioner till sång, musik, drama och lek. Vi pratar om vänskap och kärlek, frihet och ansvar, gott och ont, rätt och fel, vad står det i Bibeln, vem var Jesus, meningen med livet och så mycket mer.

Tro, hopp och kärlek, helt enkelt. Tron på Gud och våra medmänniskor, hoppet om en bättre framtid och kärlek till oss själva och andra.

Du kommer att gå på gudstjänst både tillsammans med din konfirmationsgrupp och på egen hand. Ett par gånger under året samlas alla konfirmander i Umeå för att fira gudstjänst och sjunga gospel tillsammans.

Konfirmationstiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst där du väljer om du vill bekräfta din tro och bli konfirmerad. Du behöver inte vara döpt för att vara med i en konfirmationsgrupp, men du måste vara döpt för att bli konfirmerad. Om du inte är döpt så kan du bli det under konfirmationstiden. När du döps blir du också medlem i Svenska kyrkan.

Konfa och Corona

 Vi hoppas att det kommande året ska kunna bli ett vanligt år ur konfirmationssynpunkt. Naturligtvis följer vi utvecklingen och håller de rekommendationer och eventuella restriktioner som gäller när det är dags för träffar och läger. 

Har ni frågor så är det bara att höra av sig till Jeanette Brodin via mail jeanette.brodin@svenskakyrkan.se eller telefon 090-200 27 26

Läs mer om årets konfirmationsalternativ här