Så går konfirmationen till

När anmälan öppnar väljer du vilken grupp du vill konfirmeras tillsammans med. Du kan välja en grupp som träffas flera gånger under året, med regelbundna kortare träffar och något helg- eller veckoläger. Eller en grupp som träffas lite mer sällan men har fler eller längre läger. Det finns konfirmationsgrupper som ses på vardagskvällar och grupper som åker på sommarläger.

Det finns alternativ för dig som är äldre, 2:a chansen Taizé och alternativ för dig som använder teckenspråk, hörtekniska hjälpmedel eller talad svenska med tecken som stöd. Det finns också möjlighet att välja Samisk konfirmation, konfirmation på finska eller Blå konfa för dig som går i anpassad skola (som tidigare kallades särskola).

Under träffarna blir det allt från samtal och diskussioner till sång, musik, drama och lek. Vi pratar om vänskap och kärlek, frihet och ansvar, gott och ont,  vad står det i Bibeln, vem var Jesus, meningen med livet och så mycket mer.

Konfirmationstiden pågår från upptakt till konfirmationshögtid och deltagare förväntas vara med under hela konfirmationsåret.

Tro, hopp och kärlek, helt enkelt. Tron på Gud och våra medmänniskor, hoppet om en bättre framtid och kärlek till oss själva och andra.

Du kommer att gå på gudstjänst både tillsammans med din konfirmationsgrupp och på egen hand. Ett par gånger under året samlas alla konfirmander i Umeå för att fira gudstjänst och sjunga gospel tillsammans.

Konfirmationstiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst där du väljer om du vill bekräfta din tro och bli konfirmerad. Du behöver inte vara döpt för att vara med i en konfirmationsgrupp, men du måste vara döpt för att bli konfirmerad. Om du inte är döpt så kan du bli det under konfirmationstiden. När du döps blir du också medlem i Svenska kyrkan.

Läs mer om årets konfirmationsalternativ här