Så går konfirmationen till

När anmälan öppnar väljer du vilken grupp du vill konfirmeras tillsammans med. Du kan välja en grupp som träffas flera gånger under året, med regelbundna kortare träffar och något helg- eller veckoläger. Eller en grupp som träffas lite mer sällan men har fler eller längre läger. Det finns konfirmationsgrupper som reser till fjällen, grupper som tränar tillsammans och grupper som åker på sommarläger.

Det finns alternativ för dig som är äldre, 2:a chansen Taizé och alternativ för dig som använder teckenspråk, hörtekniska hjälpmedel eller talad svenska med tecken som stöd. Det finns också möjlighet att välja Samisk konfirmation eller Blå konfa för dig som går i särkolan.

Under träffarna blir det allt från samtal och diskussioner till sång, musik, drama och lek. Vi pratar om vänskap och kärlek, frihet och ansvar, gott och ont, rätt och fel, vad står det i Bibeln, vem var Jesus, meningen med livet och så mycket mer.

Tro, hopp och kärlek, helt enkelt. Tron på Gud och våra medmänniskor, hoppet om en bättre framtid och kärlek till oss själva och andra.

Du kommer att gå på gudstjänst både tillsammans med din konfirmationsgrupp och på egen hand. Ett par gånger under året samlas alla konfirmander i Umeå för att fira gudstjänst och sjunga gospel tillsammans.

Konfirmationstiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst där du väljer om du vill bekräfta din tro och bli konfirmerad. Du behöver inte vara döpt för att vara med i en konfirmationsgrupp, men du måste vara döpt för att bli konfirmerad. Om du inte är döpt så kan du bli det under konfirmationstiden. När du döps blir du också medlem i Svenska kyrkan.

Konfa och Corona

Läsåret 2019-2020 blev ett annorlunda konfirmationsår. Utifrån dem rekommendationer som gavs under våren valde vi att ställa in alla sommarläger under 2020. Istället bokade vi om alla ungdomar till läger sommaren 2021. Det innebär att det kommande året och sommarlägren 2021 blir lite annorlunda. Lägren blir kortare för att alla ska rymmas på våra lägergårdar. Vi följer också utvecklingen och folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer för att göra träffarna under året och lägren nästa sommar säkra.

Under läsåret 2020-2021 erbjuder vi också ”Distanskonfa” för den som kanske tillhör någon riskgrupp eller av andra anledningar vill att konfirmationstiden blir mer på ”hemmaplan” och i mindre grupp.

Har ni frågor så är det bara att höra av sig till Jeanette Brodin via mail jeanette.brodin@svenskakyrkan.se eller telefon 090-200 27 26

Läs mer om årets konfirmationsalternativ här