GAMING

Gud & gaming

Gud, gaming och gott & blandat

Vi träffas regelbundet i centrum på vardagskvällar och någon söndag då och då under skolåret så du har tid för annat under sommaren. Med utgångspunkt i gruppens funderingar och frågor kommer vi under året att samtala kring tro, liv och kyrka. Vilka frågor vi tar upp och hur vi gör det, får du som är med påverka. Inget är för stort och inget är för litet. Musik, färg, lek, sång, drama, samtal, film, lera eller foto? Gruppens intressen formar våra träffar.

Träffarna på onsdagskvällarna börjar med middag så du kan komma direkt från skolan.

Våra träffar

När

Onsdagar udda veckor kl 17.00-20.00

Upptakt 27 okt

Läger under påsklovet på Strömbäcks folkhögskola

Konfirmation

29 maj

Kostnad

Kostnadsfritt

Mer info

Rebecca Rees
090-200 26 49
Anmäl dig här!

Gaming

Gud, gaming och gott & blandat