ANMÄLAN

2023-2024

Anmälan är nu stängd

Kul att så många valt att konfirmera sig, brev med information om upptakt kommer i början av oktober.

Det finns fortfarande några platser kvar på ett par alternativ

Mitt i stan

Kontakta Ulrika Stenlund
ulrika.stenlund@svenskakyrkan.se / 090-200 29 54

2:a chansen Taizé

Kontakta Ulrika Grahn
ulrika.grahn@svenskakyrkan.se, 090-200 27 88

Klippen-Strömbäck 1 och 2

Anmäl dig direkt här

Kontakta Pia Asplund
pia.asplund@efsvasterbotten.se / 090-12 58 22

Frågor?

Kontakta Jeanette Brodin på jeanette.brodin@svenskakyrkan.se / 090-200 27 26
eller Fredrik Lundberg på fredrik.lundberg@svenskakyrkan.se / 090-200 26 22