ANMÄLAN

2022-2023

Anmälan till konfirmation 2022-2023 är nu stängd!

Har du glömt att anmäla dig eller har en fråga?
Kontakta Jeanette Brodin på jeanette.brodin@svenskakyrkan.se / 090-200 27 00
eller Fredrik Lundberg på fredrik.lundberg@svenskakyrkan.se / 090-200 26 22