ANMÄLAN

2022-2023

Anmälan till konfirmation 2023-2024

Föranmälan på informationsträff 7 september kl 18.30
Resterande platser släpps 11 september kl 18.00 här på webben

Kontakta Jeanette Brodin på jeanette.brodin@svenskakyrkan.se / 090-200 27 00
eller Fredrik Lundberg på fredrik.lundberg@svenskakyrkan.se / 090-200 26 22