Vuxenläger

Varje år när familj och vänner samlas kring ungdomarna som ska konfirmeras så kommer frågan ”Varför finns det inte någon kurs för oss föräldrar och vuxna? Och ett läger, vi vill också åka på läger”. Nu finns det!

Frälsarkransen – en kurs för vuxna som har en konfirmand i sin närhet

Vi kommer, precis som konfirmanderna, att använda oss av Frälsar­kransen som kursmaterial. Det är ett modernt radband med 18 pärlor som man kan bära runt handleden. Pärlorna symboliserar olika saker och är en bra utgångspunkt för den som vill mötas kring tro och liv. Frälsarkransen vill vara en hjälp i bön och eftertanke, läs mer  på www.verbum.se/fralsarkransen. Kursen är gratis, material ingår. Kostnad för mat under lägret tillkommer.

Vi planerar just nu nästa vuxenläger. Kontakta gärna therese.hamren@svenskakyrkan.se / 090-200 26 83

– Det har varit ett andrum i vardagen” säger Erika Antill och Jenny Karlsson, som var med i första gruppen för föräldrar.
Läs en längre intervju med Erika och Jenny i tidningen Spira.