PÅ DISTANS

Träffar via digital plattform

Träffar via digital plattform

Vi träffas regelbundet via digitala plattformar på vardagskvällar. Vi kommer också att ha ett antal träffar där vi ses ”live”. Med utgångspunkt i gruppens funderingar och frågor kommer vi under året att samtala kring tro, liv och kyrka. Vilka frågor vi tar upp och hur vi gör det, får du som är med påverka. Inget är för stort och inget är för litet.

Gruppens intressen formar våra träffar. Under året har vi också ett par helgträffar och firar gudstjänster tillsammans.

Våra träffar

När

Vi träffas varannan vecka

Upptakt 10 november

Konfirmation

16 maj

Kostnad

Kostnadsfritt

Mer info

Jeanette Brodin
200 27 26

På distans

Träffar via digital plattform