Vi bygger om men Gud håller ställningarna!

 

Under tiden hittar du all information på www.svenskakyrkan.se/umea/konfirmation

 

PS. Vi förstår att många undrar hur det blir med konfirmationsträffar och läger! Ni kommer att få information via era ledare.

Grunden för vårt agerande är Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer från Svenska kyrkans nationella nivå och Luleå stift. Vi följer utvecklingen noga och kommer att hålla er uppdaterade. (Uppdaterat: 2020-03-19)